Over Yverius Bewindvoering

Yverius Bewindvoering is een bewindvoerderskantoor gevestigd in Soest. Bij Yverius Bewindvoering staan persoonlijke aandacht en begeleiding centraal. Persoonlijke betrokkenheid bij de situatie van de cliënt achten wij erg van belang, teneinde een goede vertrouwensband op te bouwen. Een goede samenwerking is immers erg belangrijk om uw belangen optimaal te kunnen behartigen. Eerlijkheid en wederzijds respect mogen hierbij niet ontbreken.  Ook wanneer u de Nederlandse taal niet goed beheerst, zal Yverius Bewindvoering de cliënt zo goed mogelijk helpen en ondersteunen.

 

Waarom Yverius Bewindvoering?

Het kan zijn dat u blijvend of tijdelijk niet in staat bent om uw geldzaken en administratie zelfstandig te regelen. Dat kan natuurlijke meerdere redenen hebben. De kantonrechter kan onder andere op uw verzoek ons als bewindvoerder benoemen voor beschermingsbewind, om zo het beheer over te nemen. Yverius Bewind zorgt voor rust in de financiële situatie van de cliënt. Op die manier kunnen we bovendien voorkomen dat u nieuwe schulden opbouwt. De gevolgen van betalingsachterstanden, zoals uithuisplaatsing en afsluiting van gas, water en licht, kunnen we zo vermijden.

 

Wat is bewindvoering?

In geval u onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft door uw beschermingsbewindvoerder beheerd. Denk hierbij aan uw inkomen en eventuele toeslagen, uitgaven en schulden, maar ook uw waardevolle goederen, zoals uw auto. Als beschermingsbewindvoerder kan ik begrijpen dat dit zeer ingrijpend kan zijn. Om die reden hecht ik dan ook veel waarde aan openheid, eerlijkheid en wederzijds respect. Het is van belang dat de nodige tijd en aandacht aan uw financiële zaken wordt besteed.

Wanneer bewindvoering?

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Bij bewindvoering staat het beschermen van uw financiële belangen centraal. Ons bewindvoerderskantoor zet zich graag in bij het creëren van rust in uw financiële situatie.  Wanneer er geen stabiliteit in de financiën is, kan dit immers leiden tot veel zorgen en slapeloze nachten.

Wanneer u tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen, neemt Yverius Bewindvoering deze financiële zorgen graag van u over. Zo beogen wij  de nodige begeleiding en bieden wij ondersteuning, indien u geestelijk of lichamelijk, tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw financiën zelf te regelen. Denk hierbij aan problemen in uw persoonlijke situatie, maar ook wanneer u het moeilijk vindt om uw geld op de juiste manier uit te geven.

Bel-mij-terug formulier.

Controleer of uw telefoonnummer klopt.

Bent u geïnteresseerd en zou u meer informatie willen?

BPBI LID 808