Yverius Bewindvoering

Wij nemen uw financiële zorgen weg

PERSOONLIJKE AANDACHT

Bij Yverius Bewindvoering staat persoonlijke aandacht centraal. Wij luisteren naar uw wensen en vinden het belangrijk dat u geen nummertje binnen ons bedrijf bent.

KWALITATEIT GEGARANDEERD

Wij zijn aangesloten bij de BPBI en moeten jaarlijks aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen die worden gecontroleerd door het  Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

BETROUWBAAR & NAUWKEURIG

U mag er vanuit gaan dat wij vertrouwelijk en nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij behartigen de  belangen van meerdere cliënten door heel Nederland.

Een gratis consult? Leer ons kennnen!

Wat doet Yverius Bewindvoering voor u?

Vanaf het moment dat de onderbewindstelling is uitgesproken, zijn wij volledig verantwoordelijk voor het regelen van uw financiën. Uit ervaring blijkt dat dit voor veel personen tot gevolg heeft dat zij meer rust in hun dagelijks leven hebben. Ook wordt alle post met betrekking tot uw financiën naar ons kantoor toegestuurd. Hieronder treft u een kort overzicht van een gedeelte van onze taken.

Wij regelen uw financiële huishouding

Denk hierbij aan het betalen van uw vaste lasten, het aanvragen van uw toeslagen en eventuele uitkering(en). Tevens zorgen wij ervoor dat gepaste verzekeringen worden afgesloten, zoals een WA-verzekering

Wij doen uw belastingaangifte (box 1)

Het doen van uw belastingaangifte (box 1) behoort ook tot één van onze werkzaamheden. 

De behandeling van uw financiële post

Na de onderbewindstelling schrijven wij alle betrokken instanties aan met het verzoek alle toekomstige correspondentie naar ons kantoor toe te zenden. 

Het vaststellen van uw wekelijks budget

Iedere cliënt krijgt een eigen leefgeldrekening waarop wekelijks een bedrag wordt gestort, die wij in goed overleg overeen zijn gekomen. Dit bedrag kan pas worden vastgesteld nadat wij een budgetplan hebben opgesteld.

Zoeken naar een oplossing voor uw schulden

Indien u schulden heeft, maken wij afspraken met uw schuldeisers over (de afbetaling van) uw schulden. Zo proberen wij eventuele kostenverhogende maatregelen te voorkomen. Indien nodig regelen wij de eventuele toeleiding naar schuldhulpverlening.

Afleggen jaarlijkse verantwoording

Ieder jaar dienen wij per dossier een verantwoording af te leggen tegenover de rechtbank en wordt getoest of het kantoor nog voldoet aan de kwaliteitseisen. In dit kader vindt tevens een controle plaats door een toegewezen accountant.

Neem vrijblijvend contact op

Wacht niet langer en laat ons u informeren over de mogelijkheden van beschermingsbewind