Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Wanneer u tijdelijk of langdurig niet meer in staat ben om uw financiële zaken te regelen, neemt Yverius Bewindvoering deze financiële zorgen graag van u over. Zo beogen wij de nodige begeleiding en bieden wij ondersteuning  indien u geestelijk en/of lichamelijk, tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw financiën zelf te regelen. Denk hierbij aan problemen in uw persoonlijke situatie zoals problematische schulden, een dreigende uithuisplaatsing, maar ook wanneer u het moeilijk vindt om uw geld op de juiste manier uit te geven.

Het regelen en beheren van uw financiële zaken in geval van (vele) schulden behoort tot de taken van een beschermingsbewindvoerder.
In bovengenoemde gevallen kan de kantonrechter uw vermogen onder bewind stellen.

In geval u onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft door uw beschermingsbewindvoerder beheerd. Denk hierbij aan uw inkomen en eventuele toeslagen, uitgaven en schulden, maar ook uw waardevolle goederen, zoals uw auto. Yverius Bewindvoering kan begrijpen dat dit zeer ingrijpend kan zijn. Om die reden hechten wij dan ook veel waarde aan openheid, eerlijkheid en wederzijds respect. Het is van belang dat de nodige tijd en aandacht aan uw financiële zaken wordt besteed. Hierdoor krijgt u meer rust in uw financiële zaken.

Door wie kan bewindvoering worden aangevraagd?

  • De betrokkene
  • De partner van betrokkene
  • Bloedverwanten tot de vierde graad
  • Voogd (indien de betrokkene minderjarig is)
  • Officier van justitie
  • Een instelling of woonvoorziening
  • Curator of mentor