Tarieven

Door Yverius Bewindvoering worden de tarieven gehanteerd die jaarlijks worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tarieven bestaan uit een (eenmalige) intakevergoeding en een maandelijkse vergoeding. Voor extra diensten, zoals de verkoop van uw woning, geldt een aangepast tarief. Voor de aanvraag van het beschermingsbewind is het van belang om rekening te houden met eenmalige kosten voor het griffierecht.

Hierbij is goed om te vermelden dat wanneer u niet over voldoende financiële middelen beschikt, er door Yverius Bewindvoering een aanvraag voor bijzondere bijstand kan worden ingediend bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In dat geval worden de intakekosten en de maandelijkse bewindvoeringskosten gedeeltelijk of volledig vergoed. Dit geldt ook voor het griffierecht.

De wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering en curatele kunt u terugvinden in de Tarieven bewindvoering en curatele 2020.